Dopalacze termiczne

Dopalacz termiczny jest urządzeniem które realizuje metodę termicznej utylizacji zanieczyszczonych gazów przed ich wypuszczeniem do atmosfery.

      

Oferujemy dopalacze termiczne różnych typów w zależności od rodzaju odzysku ciepła:
- konwencjonalne
- rekuperacyjne
- regeneracyjne (RTO)
Dobór odpowiedniego typu urządzenia zależy od wielkości przepływu gazów i stężenia związków do dopalenia.

Główną grupą zanieczyszczeń jakie można utylizować termicznie to lotne związki organiczne (LZO). Oferujemy również urządzenia dopalające opary benzyny / ropopochodne / węglopochodne / węglowodory aromatyczne / alifatyczne oraz inne związki.
Dopalanie termiczne pozwala na osiągnięcie wysokiej sprawności ograniczenia emisji szkodliwych substancji przy relatywnie niskich kosztach ekonomicznych procesu.

Parametry techniczne:
- Wydajność i wymiary: w zależności od zamówienia
- Wysoka sprawność dopalania (utylizacji termicznej)
- Wysoka sprawność energetyczna urządzenia / niskie zużycie gazu dodatkowego do palnika
- Rodzaje zanieczyszczeń: LZO, CO, HCN i inne gazowe
- Temperatura dopalania: dla standardowych związków około 750˚C
- Urządzenie sterowane w pełni automatycznie,

Zastosowanie w przemysłach: petrochemicznym, chemicznym, motoryzacyjnym, papierniczym, meblarskim i innych.
W szczególności w takich procesach technologicznych jak:
- nakładanie kleju
- lakiernictwo i powlekanie
- czyszczenie na sucho, czyszczenie powierzchni
- produkcja obuwia
- produkcja preparatów powlekających, lakierów, farb drukarskich, klejów
- wytwarzanie produktów farmaceutycznych
- produkcja tworzyw sztucznych
- drukarstwo
- przeróbka gumy
- rafinacje olejów
- tankowanie cystern, statków, zbiorników

Informacje szczegółowe można uzyskać pod niżej wymienionymi adresami:

Kontakt bezpośredni do prowadzącego
j_lisowicz@piecoserwis.com.pl

Kontakt do sekretariatu
piecos@piecoserwis.com.pl

Zapraszamy do przeczytania artykułu
PI-4 Dopalacz termiczny regeneracyjny RTO - PUBLIKACJE