Piec tunelowy

Piece tunelowe do wypału materiałów ogniotrwałych

 Zakres temperatur pracy do wypalania materiałów ogniotrwałych:
- zasadowych 1750 °C
- korundowych 1700 °C
- wysokoglinowych 1650 °C
- krzemionkowych 1480 °C
- szamotowych 1450 °C

Główne zalety:
- palniki szybkowypływowe, wspalin=150 m/s
- naprzemianległa lokalizacja palników
- grupowanie palników w sekcje regulacyjne
- palniki w strefie podgrzewania
- automatyczna regulacja temperatury i ciśnienia
- komputerowe sterowanie pracą pieca
- rejestracja i archiwizacja parametrów

Uzyskiwane efekty techniczne i ekonomiczne:
- mniejsze zużycie paliwa
- wyrównanie temperatur wsadu góra-dół
- uzyskanie jednorodnej produkcji
- zmniejszenie ilości wybraków
- poprawa komfortu pracy
- ciągła kontrola procesu produkcji

Informacje szczegółowe można uzyskać pod niżej wymienionymi adresami:

Kontakt bezpośredni do prowadzącego
c_czucza@piecoserwis.com.pl

Kontakt do sekretariatu
piecos@piecoserwis.com.pl

Zapraszamy do przeczytania artykułu
PI-17 Piec tunelowy - PUBLIKACJE

Użytkownicy pieców tunelowych PiecoSerwis:
- ArcelorMittal Refractories w Krakowie (dawniej PMO KOMEX)
- VESUVIUS Poland w Skawinie
- GZMO Gliwice
- ZM Ropczyce
- PCO Żarów