Piec rurowy

Piec rurowy grzewczy w ciągach instalacji technologicznych.

Piece rurowe są szeroko rozpowszechnionymi urządzeniami, szczególnie w przemysle chemicznym i petrochemicznym. Ich budowę można inaczej opisać jako przeponowy wymiennik ciepła zasilany energią cieplną palników. Wymiennikiem ciepła podgrzewającym przepływające medium jest w tym przypadku wiązka rur o określonych parametrach wynikających z procesu technologicznego.
Piec wyposażony jest zwykle w sekcję radiacyjną oraz konwekcyjną, tak aby maksymalnie zwiększyć swoją sprawność.
Palniki pieca rurowego mogą być zasilane gazem ziemnym (także zazotowanym), propanem-butanem, gazem rafineryjnym lub olejem.
Wymiennik rurowy jest zazwyczaj urządzeniem ciśnieniowym i podlega odbiorowi w jednostce notyfikowanej.

Główne cechy naszych pieców
- budowa cylindryczna lub skrzyniowa w zależności od potrzeb
- dobór powierzchni i materiału wymiennika ciepła w zależności od potrzeb
- palniki z wymuszonym nadmuchem powietrza do spalania
- kontrola współczynnika nadmiaru powietrza spalania
- kontrola ciągu kominowego
- automatyczna kontrola
- dobra sprawność
- trwała przemysłowa budowa

Informacje szczegółowe można uzyskać pod niżej wymienionymi adresami:

Kontakt bezpośredni do prowadzącego
c_czucza@piecoserwis.com.pl

Kontakt do sekretariatu – wysyłanie zapytań
piecos@piecoserwis.com.pl

Zapraszamy do przeczytania artykułu
PI-6 Piece rurowe (flaszkowe)
PI-25 Piec do syntezy
PI-26 Piece do odparowania ciekłej siarki