Piece grzewcze suszarń obrotowych

Piec grzewczy suszarni obrotowej wytwarza gorący strumień mieszanki spalinowo-powietrznej, który podawany jest do obrotowego bębna, gdzie suszone są między innymi:

  • Glina
  • Koncentrat mineralny
  • Nawozy sztuczne
  • Kamień wapienny
  • Wysłodki buraczane
  • Muły i szlamy
  • Granulaty
  • koncentrat miedzi

 

Parametry techniczne pieca:
Temperatura wylotowych gazów – od 170°C do 1000°C
Wilgotność wejściowa suszonego materiału od 8 % do 85 %
Wilgotność wyjściowa suszonego materiału od 0,2 % do 8,5 %
Wydajność suszenia do 100 t/h
Zainstalowana moc do 15 MW.

Oferowane standardy wykonania:
- palniki z elektrycznym zapłonem i kontrolą obecności płomienia
- wysokiej klasy materiały izolacyjne
- regulacja parametrów technologicznych oparta na programowalnym
sterowniku lub regulatorze
- komputerowa wizualizacja procesu
- rejestracja i archiwizacja parametrów
- teleserwis

Efekty zastosowania nowoczesnych palników i automatycznego sterowania:
- wysoka sprawność suszenia
- praca palników i pieca bez nadzoru obsługi
- automatyczna kontrola płomienia i elektryczny zapłon
- niska emisja NOx, CO
- zwiększenie bezpieczeństwa pracy i komfortu obsługi

Oferujemy również nagrzewnice do innych typów suszarń oparte również na palnikach gazowych.

Informacje szczegółowe można uzyskać pod niżej wymienionymi adresami:

Kontakt bezpośredni do prowadzącego
c_czucza@piecoserwis.com.pl

Kontakt do sekretariatu
piecos@piecoserwis.com.pl

Zapraszamy do przeczytania artykułu
PI-16 Piec grzewczy suszarni obrotowej - PUBLIKACJE
PI-18 Modernizacja pieca suszarni obrotowej wysłodków - PUBLIKACJE