Hartownia

Kryteria jakościowe stawiane materiałom konstrukcyjnym wymagają wdrożenia nowoczesnych procesów technologicznych na każdym etapie ich wytwarzania. Obróbka cieplna stali w procesach nagrzewania do hartowania oraz odpuszczania po hartowaniu realizowana może być w piecach przedstawionych w naszej ofercie.
Proces hartowania realizujemy w nowoczesnych wannach hartowniczych.

Parametry techniczne wanien hartowniczych:
- objętość robocza czynnika hartującego - do 300 m3
- rodzaj czynnika chłodzacego: woda, olej, wodne roztwory polimerów
- wymuszony obieg czynnika chłodzacego - pompy, mieszadła kompaktowe
- zewnętrzna instalacja chłodzenia kąpieli - płytowe wymienniki ciepła,
chłodnie wentylatorowe suche, chłodnie mokre

W ramach kompleksowej realizacji węzłów obróbki cieplnej możliwa jest realizacja różnorodnych systemów transportu materiału pomiędzy piecami grzewczymi, a wanną hartowniczą.

Główne zalety:
- możliwość prowadzenia ciągłego (potokowego) procesu hartowania
- możliwość ciągłego usuwania zendry
- automatyczna regulacja temperatury kąpieli chłodzącej
- regulacja intensywności mieszania kąpieli chłodzacej
- sterowanie: komputer PC, sterownik PLC, wizualizacja, archiwizacja
- stosowanie wodnych roztworów polimerów pozwalających na dobór
optymalnych warunków (szybkości) chłodzenia

Informacje szczegółowe można uzyskać pod niżej wymienionymi adresami:

Kontakt bezpośredni do prowadzącego
z_mikulski@piecoserwis.com.pl

Kontakt do sekretariatu
piecos@piecoserwis.com.pl

Zapraszamy do przeczytania artykułu
PI-3 Modernizacja linii obróbki cieplnej prętów - PUBLIKACJE