Systemy palnikowe/ palniki przemysłowe

W skład systemu palnikowego wchodzą:
1. Palnik gazowy lub palniki.
2. Armatura sterująco – zabezpieczająca.
3. Sterownik lub regulator.

PTC PiecoSerwis Sp. z o. o. oferuje:
- palniki klasyczne
- palniki szybkowypływowe
- palniki rekuperacyjne (również w wersji blokowej)
- palniki regeneracyjne we współpracy z ICS (www.ics.eu)

PTC PiecoSerwis Sp. z o. o. oferuje (podział temperaturowy):
PALNIKI WYSOKOTEMPERATUROWE
- do pieców grzewczych   t = 750 °C ÷ 1250 °C
- do wypalania ceramiki i pieców topielnych t >1250 °C
PALNIKI NISKOTEMPERATUROWE
- do suszarń  t < 350 °C
- do pieców   t < 750 °C

Posiadamy doświadczenie w projektowaniu, budowie, uruchamianiu i serwisowaniu systemów palnikowych o mocach od kilkunastu kW do kilkunastu MW.

Oferujemy także dostawę i wymianę złóż ceramicznych palników regeneracyjnych (regeneratorów).

Informacje szczegółowe można uzyskać pod niżej wymienionymi adresami:

Kontakt bezpośredni do prowadzącego
m_skwarek@piecoserwis.com.pl

Kontakt do sekretariatu
piecos@piecoserwis.com.pl  

Zapraszamy do przeczytania artykułu:
PI-13 Palniki przemysłowe - PUBLIKACJE
PI-14 Systemy palnikowe - PUBLIKACJE