SERWIS

dsc02064 Serwis

Dział serwisu i eksploatacji firmy PiecoSerwis wykonuje przeglądy techniczne instalacji palnikowych, rozruchy systemów grzewczych oraz doradztwo techniczne.
W swoim wyposażeniu posiadamy sprzęt diagnostyczno-pomiarowy, kalibrowany analizator spalin (CO, 02, NOx), analizator LZO, przenośne komputery wyposażone w programy do diagnostyki i programowania sterowników.
Dysponujemy pełną dokumentacją, instrukcjami montażu i serwisu instalacji, będących pod naszą opieką.
Prowadzimy magazyn części zamiennych i szybkozużywających się, co pozwala usuwać większość usterek pojawiających się w obsługiwanych przez nas instalacjach.
Nasi pracownicy posiadają wiedzę w zakresie montażu, uruchamiania i obsługi palników pracujących we wszystkich aplikacjach stosowanych przez firmę Eclipse Combustion.

Rodzaje obsługi technicznej:

1. Stały, okresowy serwis - wykonywany wg. harmonogramu ustalonego z Klientem

Zakres prowadzonych prac:
- sprawdzenie stanu technicznego palnika oraz współpracującej z nim
armatury i osprzętu,
- kontrola poprawności działania systemu zabezpieczeń instalacji
palnikowej,
- usuwanie wykrytych usterek i niedomagań,
- regulacja parametrów palnika.

* Naprawy i przeglądy jednorazowe - wykonywane na pisemne zlecenie
użytkownika w terminie i zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawcą.

2. Teleserwis

Możliwy jest zdalny system nadzoru pozwalający na wgląd naszym informatykom i automatykom w funkcjonowanie systemu. Pozwala on na lokalizację i specyfikację stanów alarmowych, uszkodzeń czy też weryfikację nastaw regulatorów bądź zmianę programu. Spowoduje to minimalizację awarii oraz eliminację kosztów towarzyszących (hotele, dojazdy, itp.). Warunkiem uruchomienia takiego rozwiązania jest udostepnienie linii telefonicznej (okresowo przez modem). Po połączeniu telefonicznym z ,,obiektem" mamy możliwość zaingerowania w sposób oczekiwany przez Klienta.

W każdym przypadku zakres, termin i sposób obsługi technicznej uzgadniany jest z użytkownikiem systemu grzewczego w celu uwzględnienia indywidualnych życzeń Zleceniodawcy.

Informacje szczegółowe można uzyskać pod adresem:
piecos@piecoserwis.com.pl